Wpływ polityki na edukację

Edukacja jest jednym z ważniejszych aspektów wpływających na działalność państwa. Ma ona wpływ nie tylko na późniejszą sytuację na rynku pracy, ale znacząco wpływa też na wydatki w innych dziedzinach. Dzieje się tak, że względu na fakt, że oprócz przekazywania wiedzy, istotnym elementem edukacji jest wychowanie.
Odpowiednie wychowanie w szkole, połączone z autorytetem nauczyciela, może prowadzić do zmiany zachowań człowieka przez całe życie. Przykładem niech będzie tutaj nauczanie najmłodszych dzieci segregowania śmieci. Ma to znaczny wpływ na późniejsze zachowania, co może mieć też istotny wpływ na całą gospodarkę. Wystarczy, że takie osoby zaczną wybierać w sklepie produkty opakowane bardziej ekologicznie, by oszczędzić surowce. Spowoduje to straty jednych firm, zyski innych i wymusi zmianę na całym sektorze gospodarki.
Nic więc dziwnego, że politycy zawsze chcą kontrolować programy zajęć, regulować ilość godzin poszczególnych przedmiotów i ciągle zmieniać sposoby egzaminowania. Polityka edukacyjna jest potężnym narzędziem na osiąganie przez partie swoich celów i na zmianę podejścia społeczeństwa do różnych kwestii. Z tego też powodu powinna być ona prowadzona w sposób transparentny i przy wsparciu wielu grup tak, by realizowała wspólne cele, a nie czyjeś polityczne ambicje.

Dodaj komentarz