Totalitarne działania rządów

Totalitaryzm to pojęcie, które często używane jest przez opozycyjnych polityków względem działań rządu. Nierzadko można spotkać się z takimi zarzutami stawianymi również przez stowarzyszenia, których celem jest ochrona naszych praw. Mają oni zastrzeżenia do ustaw, które ograniczają ich zdaniem swobody takie, jak chociażby prawo do prywatności.
Istotnie, ograniczanie prywatności i niebezpieczne zwiększanie uprawnień służb policyjnych jest jednym z elementów państwa totalitarnego. Dodatkowo te działania wyjęte są także spod sądowej kontroli, a funkcjonariusze nie muszą bardzo się starać, by dostać nakaz przesłuchania lub podsłuchu. Nawet jeśli jednak taka sprawa trafiłaby do sądu, to rozstrzygnięta zostałaby na korzyść władzy, ponieważ zanik zasady podziału władzy jest także jednym z elementów ustroju totalitarnego.
Polityka takiego kraju jest praktycznie w całości podległa jednej osobie, która wydaje niepodważalne decyzje, a inne organy państwowe bezmyślnie wprowadzają je w życie. Czasem prowadzi to do tragicznych skutków i gigantycznych strat dla gospodarki. Dziedziny tak rozległe jak edukacja czy rolnictwo muszą być zarządzane z uwzględnieniem opinii wielu środowisk, a te muszą być reprezentowane na równym poziomie. W państwie wodzowskim nie ma jednak na to szans.

Dodaj komentarz