Sztuka wyborów

Polityka jest definiowana na wiele różnych sposobów. Bardzo popularne jest obecnie definiowanie polityki jako sztuki bycia wybieranym, sztuki zdobywania władzy. Istnieją też definicje zakładające, że polityka to stosunek między tym, co dany rząd próbuje robić, a tym, co naprawdę się dzieje.
Według Andrzeja Jabłońskiego istnieje pięć ujęć polityki. Pierwsze definiuje ją jako orientację formalnoprawną, czyli polityka jest działalnością instytucji państwowych i aparatu państwowego. Podejście drugie, behawioralne, oznacza dowolny układ stosunków społecznych, z wyraźnie widoczną obecność kontroli, wpływu, władzy bądź autorytetu. Kolejna jest orientacja funkcjonalna w znaczeniu funkcji systemu społecznego, zapewniającego rozwój poprzez rozwiązywanie konfliktów. Podejście racjonalne to podejmowanie decyzji, w którym uczestniczy wiele podmiotów decyzyjnych. Ostatnia definicja, postbehawioralna, rozumie politykę jako służbę dążącą do zmniejszenia oraz usuwania ograniczeń w zaspokajaniu potrzeb ludzi, członków danej społeczności. Warto przytoczyć też inną definicję, która określa politykę jako działalność wytyczoną przez ośrodek decyzji sformalizowanej grupy lub organizacji społecznej, zmierzającą do realizacji ustalonych celów za pomocą określonych środków.

Dodaj komentarz