Starożytność

Polityka jest to pojęcie pochodzące ze starożytności. Rozumiane jest jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, którego celem jest dobro wspólne ogółu określonej społeczności. Na ogół składają się wszystkie aspekty i dziedziny życia mieszkańców. Polityka dotyka dziś każdego aspektu życia ludzi. Trudno dziś wskazać dziedzinę, która nie była by, w większym lub mniejszym stopniu regulowana przepisami. Regulacje prawne są obecne dziś w każdym wymiarze i coraz bardziej szczegółowo wytyczają rytm życia, oraz charakter relacji pomiędzy ludźmi, ludźmi a instytucjami i urzędami pomiędzy sobą. Polityka i ustanawiane w jej ramach regulacje powinny z założenia usprawniać funkcjonowanie struktur społecznych. Często jednak dzieje się tak, że efekt osiągnięty przez wdrożenie w życie danych przepisów jest odwrotny do zamierzonego i w konsekwencji przynosi więcej złego niż dobrego. Wówczas zwykli ludzie, których kłopotliwe akty prawne dotykają, domagają się zmian. Mądry polityk umiejący wsłuchać się w głos obywateli i zauważyć problem będzie potrafił realnie pomóc i odpowiedzieć na zgłaszane przez ludzi uwagi a nie będzie zbywał je obietnicami bez pokrycia. Mądry polityk nie tylko złoży polityczne obietnice ale też będzie się starał ze wszystkich sił je spełnić.

Dodaj komentarz