Rozwój Chin

Chiny to kraj z wielowiekową tradycją. To właśnie tam powstawała najwcześniej kultura i cywilizacja, która potem rozpowszechniła się następnie na sporą część Azji. Kraj ten słynął z wynalazków i zdolnych handlarzy. Czarny proch, który tak zrewolucjonizował myśl militarną na świecie powstał właśnie w chinach, a szlak jedwabny udowadniał, że zdolność Chińskiego handlu stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszystko to sprawiło, że Chiny są teraz jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek, co powoduje potrzebę głębszego rozpatrzenia tego, jakie miejsce na świecie mają chiny, które w czasie drugiej wojny światowej zostały zrujnowane. Nagły i dynamiczny wzrost gospodarczy oraz coraz większy wpływ na gospodarkę światową jest swoistym fenomenem i rzeczą jak dotąd niespotykaną. Układ polityczny w Azji w przeciągu ostatnich 50 lat się diametralnie zmienił, i to chiny są teraz pierwszą gospodarką w tamtym regionie. Po przeciwnej stronę Pacyfiku mają oni swojego największego rywala, Stany Zjednoczone, które od wielu lat prowadzą prymat zarówno Polityczny, gospodarczy jak i militarny. Jeśli bieżąca sytuacja by się utrzymała, będziemy prawdopodobnie mieć do czynienia ze zmieniającym się porządkiem światowym.

Dodaj komentarz