Przemiany ustrojowe w Polsce

Polska arena polityczna na przestrzeni ostatnich 100 lat zmieniała się bardzo często względem innych Państw., Co za tym idzie całe doświadczenie naszych polityków oraz dużo aspiracje i ambicje prowadzą czasami do nieporozumień. Po roku 1989 i po przemianach ustrojowych wyłoniła się nowa elita państwowa, która dawała ludziom nadzieję i odmianę od wcześniejszego PRL-u. Powstający rząd miał przed sobą nie lada wyzwanie, gdyż państwo było w dość złym stanie w niemal każdym aspekcie. Uregulowania prawne były, co najmniej niewystarczające i trzeba było je uzupełnić. Należało również stworzyć nową konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, co nie było łatwe. Konstytucja jest najważniejszym dokumentem regulującym prawo w państwie i wszelkie pomyłki groziły poważnymi konsekwencjami. Również pozostałości PRL-u stały na drodze do unormowania sytuacji w państwie, gdyż pocięcie praw człowieka oraz sposoby działania organów państwowych pozostawiały wiele do życzenia. Zespojenie i naprawa tego wszystkiego było nie lata wyzwaniem dla ludzi, którzy podjęli się tego zadania. Czy to się udało czy też, w jakim stopniu się udało każdym może ocenić samodzielnie i wtedy stwierdzić czy można było zrobić coś lepiej albo, co było zrobione w taki sposób, że nie można zarzucić żadnego błędu.

Dodaj komentarz