Polityka szkodzi w interesy przedsiębiorców

Ekonomia połączona jest nicią zależności z rządowymi pomysłami na zmianę podstawowych zasad wymiany. Polityka wyraźnie wpływa na życie przedsiębiorców, przede wszystkim ograniczając ich zysk, skalę działalności, wywołując dodatkowy stres.
Wiele kluczowych przepisów zmienia się z roku na rok
Polityka do przypodobania się społeczeństwu musi obiecywać zmiany, najlepiej jakiekolwiek. Kiedy coś się dzieje już jest dobrze. W gruncie rzeczy od 1 stycznia każdego nowego roku przedsiębiorcy przygotowują się do poznawania nowych przepisów. Wspomnimy tu jedynie o podniesieniu płacy minimalnej, tym samym większych składkach podstawowych. Trudno żyć? Rząd uważa, że nie ma u nas kryzysu.
Koszty pracy za wysokie
Podniesienie płacy minimalnej to oczywista porażka ze względu na zbyt wysokie koszty pracy, które uniemożliwiają rozszerzenie działalności. Deregulacja jest konieczna. Tego faktu nie potrafią zrozumieć jednak związki zawodowe.
Degradacja systemu ubezpieczeń społecznych
ZUS to zupełnie oddzielny temat. Krótko zaznaczymy, że realnie system jest bankrutem niezdolnym do normalnego wypłacania należnych świadczeń długoterminowo. Polityka zajmuje się tym tematem od dawna nieefektywnie.
Na zakończenie
Źle się dzieje. Polityka nagina zasady wymiany. Kiedy to się skończy? Prawdopodobnie nigdy.

Dodaj komentarz