Polityka międzynarodowa Polski w ostatnich latach.

Sytuacja polski na arenie międzynarodowej w ostatnich latach była dość trwała i dopiero ostatnimi czasy zaczęła się zmieniać. Niestety ta trwałość może być interpretowana na dwojaki sposób. Z jednej strony polska była pewnym i stabilnym partnerem handlowym dla krajów zachodniej Europy oraz stanów zjednoczonych, który nie miał jakiś większych wewnętrznych problemów a sposób rządzenia odpowiadał naszym zachodnim sąsiadom z Unii europejskiej. Z drugiej zaś strony nie zawsze robiliśmy na tej stabilności i trwałości dobry interes. Jak pokazały statystyki oraz niektóre skandale polityczne, czasami poświęcaliśmy interes narodowy i rację stanu tylko po to żeby wypełnić wolę innego państwa a co za tym idzie działać niejako na szkodę państwa. Oczywiście te przypadki były incydentalne, lecz jednak zmusza to do refleksji nad prowadzą wcześniej polityką zagraniczną. Wielu ekspertów zarzuca również polskiej dyplomacji to, że działa zbyt subiektywnie i emocjonalnie a nie w oparciu o twarde postawę, jaką jest interes narodu, a nie od dziś wiadomo, że polityka zagraniczna to gra interesów i najważniejsze się kierować się faktami i przewidywaniami, co do naszych zysków. Ale jak było wcześniej wspomniane nasza polityka zaczyna się zmieniać, a czas pokaże czy na lepsze czy na gorsze.

Dodaj komentarz