Polityka a giełdy papierów wartościowych

Giełdy papierów wartościowych to istotny element zdecydowanej większości systemów ekonomicznych na świecie. Odgrywają ona ważną rolę dla dzisiejszych gospodarek, a ich stan często mówi także wiele o kondycji samego państwa. W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie jest więc bardzo istotne by wiedzieć w jaki sposób giełda funkcjonuje i jakie jest jej znaczenie dla innych sektorów. Kluczowym elementem bywa także jej uzależnienie od politycznych decyzji, podejmowanych przez rządzących.
Głównym zadaniem giełd jest tworzenie przestrzeni, gdzie mogą się spotkać zainteresowane podmioty i dokonać transakcji. W przypadku papierów wartościowych transakcje te dotyczą przekazania przez inwestorów pieniędzy zainteresowanym firmom. Te w zamian zgadzają się na różne zobowiązania, na przykład na wypłatę części zysków.
Działalność każdej giełdy określają konkretne, bardzo szczegółowe regulaminy. Te jednak muszą być podporządkowane uchwałom i ustawom, które opracowane zostały przez polityków. Giełdy są również bardzo wyczulone na inne decyzje polityczne, nie tylko te lokalne, ale także międzynarodowe. Dotyczy to zwłaszcza firm, których znaczna część przychodu uzależniona jest od handlu tylko z jednym krajem. Napięcia ze świata polityki mogą wtedy przenieść się na giełdę i zniechęcić do inwestycji.

Dodaj komentarz