Polityczny wymiar globalizacji

Globalizacja to pojęcie bardzo szerokie, dotyczące wielu aspektów codziennego życia. W dużej mierze wiąże się ona z zachodzącą rewolucją techniczną, która nie tylko wpłynęła na środki transportu, takie jak tańsze w eksploatacji pociągi i samoloty, ale przede wszystkim na nasze możliwości komunikacji z innymi osobami. Internet spowodował, że możemy teraz porozumiewać się w czasie rzeczywistym z kimkolwiek chcemy.
Ma to wpływ nie tylko na pojedyncze jednostki, ale także na przedsiębiorstwa, giełdy i całe państwa. Firmy muszą ze sobą konkurować, a gospodarki są tak ze sobą powiązane, że trzeba przyglądać się sytuacji nie tylko we własnym państwie, ale także na całym świecie.
Polityka w świecie globalizacji jest bardzo trudna do prowadzenia, ponieważ wielu graczy jest od siebie wzajemnie zależna. Nie można prowadzić polityki własnego państwa w oderwaniu od sytuacji w miejscach, skąd sprowadzamy różne produkty lub tam, gdzie chcielibyśmy sprzedać własne wyroby.
W ostatnich latach powstały także różne międzynarodowe organizacje, takie jak Światowa Organizacja Handlu lub Bank Światowy, które ustalają reguły gry dla polityków i rządów poszczególnych państw. Znacząco wpływa to na niezależność pojedynczych krajów, ale daje też możliwość wejścia do gry tym mniej rozwiniętym.

Dodaj komentarz