Najstarszy zawód świata

Polityka bywa nazywana jednym z najstarszych zawodów świata. Pojęcie to, powołując się na Arystotelesa, jest rozumiane jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, którego celem jest dobro wspólne ogółu danej społeczności. Dobro to można rozpatrywać zarówno w wymiarze lokalnym, jak i w szerszym – krajowym oraz globalnym. Przy tym rozróżnieniu, w zależności od zasięgu możemy więc mówić o polityce lokalnej, polityce krajowej i polityce globalnej. Do poszczególnych wymiarów polityki przyporządkowane są poszczególne stopnie i poziomy administracji państwowej oraz międzynarodowej. Mimo iż z definicji polityka jest dbaniem o dobro ogółu, zarówno w historii jak w czasach obecnych zaobserwować można wielokrotnie znaczne oddalenie się od tej idei, że polityka ma być służbą, a nie władzą dla władzy. Dziś, pełniący wysokie funkcje politycy zapomnieli o tym całkowicie podstawowym wymiarze sprawowania polityki. Zapomnieli, że rządy sprawują władze w imieniu suwerena, tj. Narodu. Prowadzi to do licznych nadużyć władzy i kompetencji sprawujących rządy, a to przekłada się na narastającą niechęć, a w skrajnych przypadkach wrogość obywateli do sprawujących władzę polityków. Ta niechęć powoduje określone konsekwencje, podczas każdych wyborów.

Dodaj komentarz