Globalizacja

Polityka globalna nabiera coraz większego znaczenia. Proces globalizacji praktycznie zaczął się w chwili, gdy Europejczycy zaczęli odkrywać nowe lądy i je zdobywać. Wraz z postępem globalizacji coraz większy znaczenia miały takie kwestie jak opinia publiczna czy handel międzynarodowy. Coraz swobodniejszy przepływ informacji, towarów handlowych oraz ludzi sprawił, że świat stał się globalną wioską, w której każdy wie o wszystkim. Oczywiście bywały również chwile, kiedy ten proces globalizacji się cofał, odcinając od siebie niektóre kraje i utrudniając między nimi komunikacje. Przykładem takich sytuacji może być 2 wojna światowa lub żelazna kurtyna, która podzieliła świat na dwie części, które były do siebie wrogo nastawione. Jednakże koniec końców proces ten postępuje, a korzyści z niego płynące są nieocenione dla wielu krajów. Swoboda poruszania się i przepływu towarów i usług powoduje spadek cen oraz kosztów życia a tym samym pozwala nawet tym najbiedniejszym na lepszy poziom egzystencji. Z kolei większy przepływ informacji powoduje, że wiemy, co się dzieje na drugim końcu świata nie wychodzą praktycznie z domu. Jest to na pewno wygodne, a informacje te są zazwyczaj przedstawiane w taki sposób, że użytkownik nie tylko czerpie informacje takiego przekazu, lecz również rozrywkę.

Dodaj komentarz